Polityka Prywatności

Poniższe uwagi dotyczące prywatności mają zastosowanie dla witryny https://www.wzmacniaczsygnalugsm.pl. W całości poświęcone są informacją zbieranym przez ten serwis internetowy i opisują:

  1. jakie dane osobowe są zbierane przez serwis, jak są wykorzystywane i komu mogą być udostępnione;
  2. jakie masz prawa w związku z wykorzystaniem twoich danych;
  3. procedury bezpieczeństwa zastosowane w celu ochrony danych przed niewłaściwym wykorzystaniem;
  4. procedurę poprawy nieprawidłowych danych.

Wykorzystanie informacji i ich udostępnianie

Jesteśmy wyłącznymi właścicielami danych zebranych w związku z witryną Wzmacniacz Sygnału GSM Polska. Mamy dostęp wyłącznie do informacji, których udzielisz nam dobrowolnie przez e-mail i inne formy kontaktu. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy odpłatnie tych danych żadnym innym podmiotom.

Wykorzystujemy zebrane informacje, by odpowiadać ci zgodnie z zasadami przyjętymi dla problemu, z którym się zgłaszasz. Nie będziemy dzielili się tymi informacjami z żadnym podmiotem spoza naszej organizacji, o ile nie jest to konieczne dla zrealizowania twojego żądania (na przykład realizacji wysyłki). Wyjątkiem są sytuacje przewidziane przez prawo polskim.

O ile nie zaznaczysz innego wyboru, możemy kontaktować się z tobą mailowo również w przyszłości, by przekazać ci informacje o promocjach, nowych produktach lub usługach, a także zmianach w polityce prywatności.

My (nasz partner reklamowy) możemy użyć informacji wspólnie z partnerem (Adrole), który może wykorzystywać informacje zawarte w ciasteczkach (cookies). Wśród tych danych mogą znaleźć się IP, adres e-mail oraz informacje o aktywności na stronie.

Te dane mogą być wykorzystane przed podmioty trzecie (partnerów reklamowych) w celach prowadzenia działań marketingowych.

Masz prawo do rezygnacji z otrzymywania tych informacji – po prostu kliknij ten link i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Serwis AdRoll  wykorzystuje pliki cookies, piksele śledzące i podobne technologie. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym. Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka własne lub pozostawione przez podmioty trzecie między innymi dla celów personalizacji i właściwego działania witryny. Ciasteczka mogą być wykorzystywane także po to, żeby określić, jak korzystasz ze strony, by przygotować reklamy w innych serwisach.

Dostęp do informacji i prawo do ich kontroli
W każdej chwili możesz zrezygnować z komunikacji z nami. Mailowo lub telefonicznie możesz:

  • dowiedzieć się, czy i jakie dane mamy na twój temat;
  • zmienić lub poprawić dane, które mamy na twój temat;
  • poprosić o usunięcie danych, które cię dotyczą;
  • zgłosić każdą wątpliwość związaną z wykorzystaniem danych.

Bezpieczeństwo

Przedsięwzięliśmy środki ostrożności, by chronić dane na twój temat. Kiedy przesyłasz dane, są one chronione online i offline.

Nie zbieramy żadnych danych o szczególnym znaczeniu (na przykład dotyczących narzędzi płatniczych). Takie informacje są szyfrowane i przesyłane do partnera obsługującego płatności w bezpieczny sposób. Możesz zweryfikować szyfrowanie, sprawdzając informacje wyświetlone po kliknięciu „kłódki” i weryfikacji przedrostka https przed adresem strony internetowej.

Używamy szyfrowania, by chronić dane wprowadzone online, a także chronimy informacje offline (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Mają do nich dostęp tylko wybrani pracownicy wykonujący określone zadania (wystawianie rachunków lub obsługa posprzedażna). Komputery i serwery służące do przechowywania danych osobowych pracują w bezpiecznym środowisku.